Game nổi bật

Tất cả >>

Danh sách game

Tất cả
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWSYZ
 
RPG
Mobile
SLG
Action
25/04/2015 Vua Hải Tặc
Danh Sách Chia Cụm và Phần Thưởng Bổ Sung VGC lần 8 Tổng bộ xin gửi đến quý thuyền trưởng danh sách chia cụm VGC lần 8 này và hơn thế nữa tổng bộ cũng...
24/04/2015 Vua Hải Tặc
Khởi động Cuộc Chiến Vương Giả liên server mùa thứ 8 Chú ý: Các server đã tiến hành liên thông dữ liệu khi tham gia sẽ được tính theo 1...
Vua Hải Tặc Chuỗi Sự Kiện chào đón 30/4 20/04
Vua Hải Tặc Sự kiện Giảm Giá Hạn Chế 17/04