Game nổi bật

Tất cả >>

Danh sách game

Tất cả
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWSYZ
 
RPG
Mobile
SLG
Action
30/03/2015 Vua Hải Tặc
Nội dung Liên Thông server đối với một số máy chủ liên quan Thời gian dự kiến hoàn thành: 9:00 đến 18:00 ngày 1/4/2015.(Thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào...
Vua Hải Tặc Thông báo gộp server tháng 4 26/03
30/03/2015 Vua Hải Tặc
Ra mắt Event Out Game cuối tháng 3 Cuối tháng 3 tổng bộ quyết định gửi tặng đến tất cả người chơi VHT một sự kiện event nho nhỏ, chỉ diễn ra...