Game nổi bật

Tất cả >>

Danh sách game

Tất cả
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWSYZ
 
SLG
Mobile
RPG
Action
29/06/2015 Vua Hải Tặc
Ra mắt máy chủ S186 - ELIZABETH Với mong muốn tạo điều kiện để Thuyền Trưởng có những sân chơi hấp dẫn, Tổng Bộ Hải Quân tiếp...
Vua Hải Tặc Ra mắt máy chủ S184 - HERADAS 26/06
30/06/2015 Naruto
Ra mắt hoạt động tháng 7 đợt 1: "Vui Mùa Hè" Nội dung hoạt động: nạp thẻ trong thời gian hoạt động diễn ra, có thể nhận được thêm 20% giá trị...