Game nổi bật

Tất cả >>

Danh sách game

Tất cả
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWSYZ
 
SLG
Mobile
RPG
Action
30/06/2015 Naruto
Thông báo bảo trì liên thông server tháng 7 Để việc tiến hành gộp máy chủ được diễn ra một cách thuận lợi và tránh những phát sinh...
Vua Hải Tặc Ra mắt máy chủ S186 - ELIZABETH 29/06
Vua Hải Tặc Ra mắt máy chủ S184 - HERADAS 26/06
06/07/2015 Vua Hải Tặc
Danh sách chia cụm Vượt Ải và phần thưởng bổ sung -         Vào thời điểm kết thúc Hoạt động, dựa trên bảng xếp hạng của...
Vua Hải Tặc Vượt ải đại chiến tháng 7 06/07