Game nổi bật

Tất cả >>

Danh sách game

Tất cả
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWSYZ
 
RPG
Mobile
SLG
Action
30/03/2015 Vua Hải Tặc
Nội dung Liên Thông server đối với một số máy chủ liên quan Thời gian dự kiến hoàn thành: 9:00 đến 18:00 ngày 1/4/2015.(Thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào...
Vua Hải Tặc Thông báo gộp server tháng 4 26/03
30/03/2015 Vua Hải Tặc
Chuỗi sự kiện chào mừng ra mắt bộ báu vật Shirahoshi Ngày nói dối sẽ đến cùng với chuỗi hoạt động tháng 4, liệu các hoạt động này...