Game nổi bật

Tất cả >>

Danh sách game

Tất cả
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWSYZ
 
RPG
Mobile
SLG
Action
25/04/2015 Vua Hải Tặc
Danh Sách Chia Cụm và Phần Thưởng Bổ Sung VGC lần 8 Tổng bộ xin gửi đến quý thuyền trưởng danh sách chia cụm VGC lần 8 này và hơn thế nữa tổng bộ cũng...
27/04/2015 Vua Hải Tặc
Chuỗi event chào mừng Lễ 30/04 và 01/05 1. Trong thời gian hoạt động, vàng nạp của người chơi đều sẽ được tiến hành tích lũy, đạt đến...
Vua Hải Tặc Event Tri ân 30/04 và 01/05 27/04