Game nổi bật

Tất cả >>

Danh sách game

Tất cả
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWSYZ
 
SLG
Mobile
05/02/2016 Naruto
10h ngày 4/2: Ra mắt máy chủ S134 - Uchiha4 Với mong muốn tạo điều kiện để các Ninja có những sân chơi hấp dẫn, Naruto tiếp tục cho ra mắt một...
Vua Hải Tặc Thông báo sửa lỗi Tinh Linh 29/01
05/02/2016 Vua Hải Tặc
Chuỗi hoạt động Tuần 1 Tháng 2 đợt 1 2. Trong thời gian HĐ, 19:00、19:10、19:20 hàng ngày 1 map ngẫu nhiên trong 4 map là Cối Xay Gió, Làng...