Game nổi bật

Tất cả >>

Danh sách game

Tất cả
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWSYZ
 
3D RPG
SLG
Mobile
RPG
Action
01/10/2015 Vua Hải Tặc
10h ngày 02/10: Ra mắt máy chủ S210 - Shirahoshi Với mong muốn tạo điều kiện để Thuyền Trưởng có những sân chơi hấp dẫn, Tổng Bộ Hải Quân tiếp...
05/10/2015 Vua Hải Tặc
Chuỗi hoạt động Tuần 2 tháng 10 1、Hoàn thành thao tác tương ứng có thể nhận được điểm Wanted (Cụ thể xem hướng dẫn tích điểm),...
Vua Hải Tặc Event Tích lũy Tháng 10_2015 05/10